Trio Classic

Miroslava Lendělová

alt

Miroslava Lendělová je absolventkou Konzervatoře Plzeň obor zpěv. Na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni vystudovala pod vedením doc. Svatavy Luhanové magisterský obor zpěv a hudba se zaměřením na vzdělávání. Úspěšně reprezentovala na Písňové soutěži Bohuslava Martinů, Pěvecké soutěži Olomouc, Czech and Slovak International Competition of Montreal a dalších. Nyní působí jako učitelka hudby, zpěvu a vede dětský pěvecký sbor. Kromě výuky pravidelně vystupuje jako sólistka s různorodým repertoárem a doprovodem i větších hudebních těles.

lendelova.jpg

Monika Pešavová

mezzosoprán

Monika Pešavová vystudovala na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni sólový zpěv a učitelství hudební výchovy pod pěveckým vedením doc. Svatavy Luhanové. Dále vystudovala učitelství psychologie a německého jazyka na téže fakultě. Je též absolventkou oboru zpěv na Konzervatoři Plzeň. Absolvovala mistrovské pěvecké kurzy pod vedením Wilmy Vernocchi, Genevieve Bouillet, Andrey Kalivodové, Ivana Kusnjera, Dagmar Peckové, Antonia Carangela, Kateřiny Kněžíkové a Adama Plachetky. V současné době působí jako učitelka zpěvu na ZUŠ a členka opery Divadla J. K. Tyla v Plzni. http://monika.pesavova.cz

vasickova.jpg

Iveta Valešová

varhany, klavír

Iveta Valešová je absolventkou konzervatoře Plzeň v oboru varhany a oboru učitelství hudební výchovy a českého jazyka na FPE ZČU v Plzni. V současné době studuje obor kytara na Konzervatoři Plzeň. Působí jako učitelka na ZUŠ, věnuje se hře na cembalo a je součástí kytarového kvintetu působícího při ZUŠ Rokycany a seskupení GuitarCollegium.

oppova.jpg

Hosté, s nimiž spolupracujeme

  • Martin Chocholouš, zobcová flétna
  • Lucie Panošková, housle
  • Karolína Ronovská, příčná flétna
  • Simona Slavíková, housle
  • Daniela Zoubková, příčná flétna