Trio Classic

Miroslava Lendělová

alt

Miroslava Lendělová je absolventkou Konzervatoře Plzeň obor zpěv. Na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni vystudovala pod vedením doc. Svatavy Luhanové magisterský obor zpěv a hudba se zaměřením na vzdělávání. Úspěšně reprezentovala na Písňové soutěži Bohuslava Martinů, Pěvecké soutěži Olomouc, Czech and Slovak International Competition of Montreal a dalších. Nyní působí jako učitelka hudby, zpěvu a vede dětský pěvecký sbor. Kromě výuky pravidelně vystupuje jako sólistka s různorodým repertoárem a doprovodem i větších hudebních těles.

lendelova.jpg

Monika Pešavová

mezzosoprán

Monika Pešavová vystudovala na Pedagogické fakultě ZČU v Plzni sólový zpěv a učitelství hudební výchovy pod pěveckým vedením doc. Svatavy Luhanové. Dále vystudovala učitelství psychologie a německého jazyka na téže fakultě. A je také absolventkou oboru zpěv na Konzervatoři Plzeň. Absolvovala mistrovské pěvecké kurzy pod vedením Wilmy Vernocchi, Genevieve Bouillet, Andrey Kalivodové, Ivana Kusnjera, Dagmar Peckové, Antonia Carangela, Kateřiny Kněžíkové a Adama Plachetky. V současné době působí jako učitelka zpěvu na ZUŠ a externě spolupracuje s operou Divadla J. K. Tyla v Plzni, kde ztvárnila i nekolik drobnějších rolí. http://monika.pesavova.cz

vasickova.jpg

Iveta Valešová

varhany, klavír

Iveta Valešová je absolventkou konzervatoře Plzeň v oboru varhany a oboru učitelství hudební výchovy a českého jazyka na FPE ZČU v Plzni. V současné době studuje obor kytara na Konzervatoři Plzeň. Působí jako učitelka na ZUŠ, věnuje se hře na cembalo a je součástí kytarového kvintetu působícího při ZUŠ Rokycany a seskupení GuitarCollegium.

oppova.jpg

Hosté, s nimiž spolupracujeme

  • Martin Chocholouš, zobcová flétna
  • Lucie Panošková, housle
  • Karolína Ronovská, příčná flétna
  • Simona Slavíková, housle
  • Daniela Zoubková, příčná flétna